726.093,072,030,028,018, areál ZZŽ Vrútky-Explózia 17.8.95