810.404(Poprad) pristavená do MH opravy 7.7.06 Žilina