810.160+810.625+742.019+742.125 2.3.13 Trenčianska Teplá